Adatvédelem és adatkezelési szabályzat

ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse web áruházunk által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Röviden

 • Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • Marketing célú (Direk Marketing röviden.: DM)  levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
 • Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri e-mail címünkön.
 • A személyes adatok törlését e-mail címünkön keresztül lehet kérni.

Bevezetés

A www.biomedics.eu  (SK8 BioMed Kft , Budapest 1124, Németvölgyi út 100, Adószám 13797430-2-43;   a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, oldal látogatóval, hírlevél feliratkozóval, a továbbiakban: Felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: www.biomedics.eu és a fenti tartalmi előíráson alapul.

Adatkezelés regisztrációhoz és vásárláshoz

A regisztrációval és vásárlással kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre, azok a Felhasználók, akik önkéntesen regisztrálnak vagy vásárolnak a www.biomedics.eu webáruházban, ami során elfogadják az Adatvédelem és adatkezelési szabályzat-ot  (jelen szabályzat) és az Általános szerződési feltételek-et.

Regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Teljes név
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Jelszó
 • Szállítási adatok (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • Számlázási adatok( számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • Alapértelmezett valuta
 • Nemzetközi adószám

Regisztrált Felhasználó bejelentkezése esetén automatikusan naplózott adatok:

 • Felhasználó IP címe.
 • Bejelentkezés időpontja.

Regisztráció nélküli vásárlás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Teljes név
 • E-mail
 • Telefonszám

Megrendelés során automatikusan naplózott adatok:

 • Felhasználó IP címe.
 • Felhasználó böngészőjének típusa.
 • Bankkártyás fizetés esetén a pénzügyi tranzakciót lebonyolító fél által küldött, a tranzakció eredményét visszaigazoló adatokat.

Megrendelés során a választott átvételi és fizetési módtól függően pedig (amennyiben nem helyi átvételt választ) az alábbiakat:

 • Szállítási adatok (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • Számlázási adatok( számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám,adószám)

Az adatkezelés célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Vásárlás és regisztráció esetén is a Felhasználó adatai kizárólag a megrendelés teljesítése, annak későbbi bizonyítása és a visszaélések megakadályozásának érdekében tároljuk. Hírlevélre történő feliratkozás esetén hírlevél küldés céljából is felhasználásra kerülnek a Felhasználó adatai, amennyiben ehhez önkéntesen hozzájárul. További részleteket a hírlevél pont alatt.

A tárolt adatokhoz munkatársaink és a logisztikát kiszolgáló munkatársaink férnek hozzá és kezelik. A szállítást végző partner cégek a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak harmadik fél részére továbbadni.

Az adatokat a webáruház fennállásáig tároljuk. Regisztrációt, és ezzel együtt minden személyes adatát írásos kérés esetén bármikor módosítjuk, állapotáról tájékoztatjuk vagy töröljük, amilyen hamar csak lehetséges, de maximum 30 napon belül. Ezalól kivételt képeznek a törvényileg előírt kötelező adattárolások. Például a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrízni a számviteli bizonylatokat.

A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy, vagyis a Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, ellenkező esetben annak esetleges következményeiért felelőséget vállal.

Tagként történő regisztrációval és vásárlással kapcsolatos adatkezelés

 A Tag olyan Felhasználó aki, egy meghívó segítségével regisztrál a biomedics.eu webáruház értékesítési rendszerébe, vagy korábban már regisztrálva fogadja el a kapott meghívót és ezáltal:

 • a Felhasználónak a meghívót küldő személy lesz a felettese az értékesítési rendszerben,
 • meghívhat további Felhasználókat a biomedics.eu webáruházba, akiknek ő lesz a felettese, amennyiben a meghívott Felhasználó(k) önként regisztrálnak a webáruházba,
 • minden tagot, az általa meghívottak vásárlásai után jutalék illeti meg, abban az esetben, ha megfizeti a rendszerhasználati díjat és a jutalék összegéről számlát tud kiállítani.

A tagként történő regisztrációval és vásárlással kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre, azok a Felhasználók, akik önkéntesen regisztrálnak tagnak meghívó segítségével vagy tagként vásárolnak a www.biomedics.eu webáruházban, ami során elfogadják az Adatvédelem és adatkezelési szabályzat-ot  (jelen szabályzat) és az Általános szerződési feltételek-et.

Meghívóval tagként történő regisztráció során kezelt személyes adatok:

 • Teljes név
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Jelszó
 • Szállítási adatok (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • Számlázási adatok( számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • Alapértelmezett valuta
 • Nemzetközi adószám
 • Tagként regisztrált Felhasználónak a meghívót küldő személy, mint felettes
 • Felhasználó megrendelései és vásárlási után számított jutalék, ami a Felhasználó felettesét és az ő feletteseit megilleti, olyan módon, hogy a Felhasználó vásárlásai során megadott személyes adatok nem lesznek láthatók a felettes számára. A Felhasználó vásárlásaiból a felettes számra látható adatok: megrendelés azonosító, cikkszám, cikk neve, mennyiség, nettó érték a jutalék számítás alapjaként, jutalék mértéke. Hogy pontosan kihez köthető a vásárlás az nem jelenik meg a felettes számára.
 • Felhasználó személyes adatainak (e-mail cím, név, telefonszám) a rendszerben lévő többi tag számára történő megjelnítésre vonatkozó beállítások. A Felhasználó személyes adatai CSAK akkor lesznek láthatóak más a rendszerben lévő tagok számára, ha ehhez a Felhasználó önként hozzájárul és ezt beállítja a "Fiókom" -> "Fiók szerkesztése - Személyes adatok módosítása" menüpontban vagy a https://biomedics.eu/index.php?route=account/edit oldalon.

Regisztrált Felhasználó bejelentkezése esetén automatikusan naplózott adatok:

 • Felhasználó IP címe.
 • Bejelentkezés időpontja.

Megrendelés során automatikusan naplózott adatok:

 • Felhasználó IP címe.
 • Felhasználó böngészőjének típusa.
 • Bankkártyás fizetés esetén a pénzügyi tranzakciót lebonyolító fél által küldött, a tranzakció eredményét visszaigazoló adatokat.

Megrendelés során a választott átvételi és fizetési módtól függően pedig (amennyiben nem helyi átvételt választ) az alábbiakat:

 • Szállítási adatok (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • Számlázási adatok( számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám,adószám)

Az adatkezelés célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az értékesítési rendszerben a Tagoknak járó jutalékok számítása és nyomonkövetése. Vásárlás és regisztráció esetén is a Felhasználó adatai kizárólag a megrendelés teljesítése, annak későbbi bizonyítása, az értékesítési rendszerben a Tagoknak járó jutalékok számítása, nyomonkövetése és a visszaélések megakadályozásának érdekében tároljuk.

A tárolt adatokhoz munkatársaink és a logisztikát kiszolgáló munkatársaink férnek hozzá és kezelik. A szállítást végző partner cégek a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak harmadik fél részére továbbadni. Felhasználó személyes adatai CSAK akkor lesznek láthatóak más a rendszerben lévő tagok számára, ha ehhez a Felhasználó önként hozzájárul és ezt beállítja a "Fiókom" -> "Fiók szerkesztése - Személyes adatok módosítása" menüpontban vagy a https://biomedics.eu/index.php?route=account/edit oldalon.

Az adatokat a webáruház fennállásáig tároljuk. Regisztrációt, és ezzel együtt minden személyes adatát írásos kérés esetén bármikor módosítjuk, állapotáról tájékoztatjuk vagy töröljük, amilyen hamar csak lehetséges, de maximum 30 napon belül. Ezalól kivételt képeznek a törvényileg előírt kötelező adattárolások. Például a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrízni a számviteli bizonylatokat.

A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy, vagyis a Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, ellenkező esetben annak esetleges következményeiért felelőséget vállal.

Hírlevélel kapcsolatos adatkezelés

Hírlevelet kizárólag azoknak küldünk, akik feliratkoztak rá. A hírlevélre történő feliratkozás során az adatszolgáltatás önkéntes, Felhasználó szabadon dönthet a személyes adatai megadásáról. Az adatkezelés jogalapját a Felhasználó önkéntes hozzájárulásának egyértelmű jelzése adja, a jelölőnégyzet bejelöléséve. A hírlevélel kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre, azok a Felhasználók, akik önkéntesen feliratkoznak az Adatkezelő hírlevelére. Az adatkezelés célja az általános kapcsolattartás, hírlevél, tájékoztató, információ, direkt marketing üzenet és személyre szabott ajánlat küldés, az alapján amit a Felhasználó önként kiválaszt.

A hírlevélre történő feliratkozás során kezelt személyes adatokat és az adatkezelés célja:

 • E-mail cím, kapcsolattartáshoz.
 • Vezetéknév, kapcsolattartáshoz.
 • Keresztnév, kapcsolattartáshoz.
 • Nyelv, hogy a felhasználó az általa választott nyelven kapja a hírlevelet.
 • Ország, a kiküldött üzenetek országonként is eltérőek lehetnek.

A hírlevélre történő feliratkozás során a Felhasználó kiválaszthatja, hogy milyen jellegű üzeneteket kíván kapni, és ezt a döntését bármikor indoklás nélkül, ingyenesen megváltoztathatja. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Határozottan kijelentem, hogy elolvastam, megértettem az adatkezelési tájékoztatót és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő (SK8 Biomed Kft.) általános célú hírlevél, mely friss híreket, aktualitásokat tartalmaz és a kapcsolattartást elősegítő üzeneteket küldjön az általam megadott elérhetőségekre.
 • Határozottan kijelentem, hogy elolvastam, megértettem az adatkezelési tájékoztatót és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő (SK8 Biomed Kft.) Direkt Marketing célú üzeneteket küldjön az általam megadott elérhetőségekre.
 • Határozottan kijelentem, hogy elolvastam, megértettem az adatkezelési tájékoztatót és hozzájárulok ahhoz,  hogy Adatkezelő (SK8 Biomed Kft.) személyre szabott online marketing üzenetek a www.biomedics.eu webáruházban tárolt vásárlási adatok alapján.

A hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatait a felhasználó leiratkozásáig, vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig, vagy a hírlevél szolgáltatás adott témájának megszűnéséig tároljuk.

A hírlevélre feliratkozottak tárolt adataihoz az Adatkezelő munkatársai kezelhetik adatfeldolgozóként. Harmadik félnek a feliratkozók adatai nem adhatók tovább, ez alól kivételt képez a hírlevél teljesítése céljából, szolgáltatás technikai hátterét biztosító:

Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

A hírlevélről történő leiratkozás bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen megtehető és a feliratkozás során megadott adatok bármikor megváltoztathatók. Minden egyes kiküldött hírlevél tartalmaz leiratkozó linket is, amelyre kattintva egyszerűen elvégezhető a hírlevélről történő leiratkozás, továbbá a www.biomedics.eu weboldal Hírlevél részében található "Leiratkozás" - ra, vagy az alábbi internetcímen is megtehető.

https://biomedics.us15.list-manage.com/subscribe?u=e3841566fe609e1df42ea9a4e&id=bef379efed

Sütik (cookie-k)

A weblap szerver a kliens böngészőjének küldött, majd a kliens számítógép merevlemezéről a weboldalra visszaküldött információkat nevezzük "süti"-nek (angolul: cookie). Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. Számos weboldal használ sütiket, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A sütik segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).

Különböző típusú sütik léteznek: időleges sütik (munkamenet süti), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó sütik, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a süti élettartamaként).

A sütik használatával azok érintetttek, akik felkeresik a www.biomedics.eu honlapot. A weboldalunk és webáruházunk működésének alapfeltétele a sütik használatának engedélyezése, ha nincs engedélyezve a sütik elfogadása, úgy a www.biomedics.eu honlap bizonyos funkcióji nem tudnak hibátlanul működni.

Az adatkezelés célja a felhasználói élmény növelése, a Felhasználó bejelentkezését lehetővé tevő azonosítás, Felhasználó személyes bealításainak tárolása és anonim statisztikák alapján a honlap működésének folyamatos fejlesztése.

A www.biomedics.eu honlap működéséhez használt sütik:

Süti neve Süti célja és funkciója Süti élettartama
PHPSESSID Felhasználók beazonosítása, vagyis a felhasználó fiókjának kezelését teszi lehetővé (pl.: regisztrált felhasználó be tud jelentkezni a webáruházba). Legutóbb megtekintett termékek megőrzése. Böngészés végéig
default Felhasználók beazonosítása, vagyis a felhasználó fiókjának kezelését teszi lehetővé (pl.: regisztrált felhasználó be tud jelentkezni a webáruházba). Kosár kezelése, összeválogatott tartalmának megőrzése. Legutóbb megtekintett termékek megőrzése. Böngészés végéig
currency A felhasználó által beállított nyelv megőrzése. 30 nap
language A felhasználó által beállított pénznem megőrzése. 30 nap
cookies_data Sütik elfogadása beállítás megőrzése. 30 nap
Cookies Settings Analytics Analitikai célú sütik elfogadása beállítás megőrzése. 30 nap

A weboldal használhat harmadik féltől származó sütiket is (Google). A www.biomedics.eu weblap a Google Analitycs szolgáltatást alkalmazza a www.biomedics.eu weblap használatának elemzérsére, melynek során harmadik féltől származó (Google Analitycs) sütik kerülhetnek az Ön gépére. A harmadik féltől származó sütikre vonatkozó adatkezelésről a harmadik fél honlapján tájékozódhat bővebben:

Harmadik féltől származó sütik:

Süti neve Süti célja és funkciója Süti élettartam
_ga A www.biomedics.eu weblap fejlesztése érdekében a Google Analitycs által gyűjtött anonim (személyes adatokat nem tárol) statisztikához szükséges süti, melyről a fenti hivatkozásokon tájékozódhat. 2 év
_gid A www.biomedics.eu weblap fejlesztése érdekében a Google Analitycs által gyűjtött anonim (személyes adatokat nem tárol) statisztikához szükséges süti, melyről a fenti hivatkozásokon tájékozódhat. 1 nap

Az adatkezelés időtartamát a fenti táblázatok "Süti élettartam" oszlop tartalmazza.

Amennyiben nem kívánja elfogadni a sütiket a biomedics.eu weboldalról, úgy a böngészőjének beállításai között le tudja tiltani a sütik elfogadását a www.biomedics.eu oldaltól, tiltani a harmadik féltől származó sütiket és a már megkapott sütiket törölni. A süti beállításokkal kapcsolatos részletek megtekintéséhez keresse föl az alkalmazott böngésző hivatalos honlapját, vagy a böngészője súgóját.

Vonatkozó jogszabályok

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

226/2003. (XII. 13.) kormány rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;

Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Egyéb rendelkezések

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságáról gondoskodjunk, hogy illetéktelen személyek kezébe ne kerüljön, megakadályozzuk azok megsemmisülését.

Minden olyan esetben, amely során az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználhaszni az adatokat, erről a Felhasználót tájékoztatjuk, előzetesen hozzájárulását kérjük.

Fenntartjuk a jogot jelen adatvédelmi szabályzat egyoldalú módosítására.

Jogorvoslat

Amennyiben azt tapasztalja, hogy nem az itt megjelöltek és jogszabályok szerint kezeljük adatait, kérelmét benyújthatja hozzánk e-mail címünkön. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: http://www.naih.hu

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-125500/2017.

Budapest, 24.05.2018